Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVI/341/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 27 kwietnia 2006r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/231/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie nagród dla nauczycieli


Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181 poz. 1526) uchwala, się co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XXIII/231/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku określającej kryteria i tryb przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkół dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, pracę opiekuńczo - wychowawczą, realizacje zadań statutowych szkoły, sposób podziału środków na nagrody oraz tryb zgłaszania kandydatów, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Nagroda organu prowadzącego dla dyrektorów lub nauczyciela wynosi nie mniej niż 3.100 brutto”.

2) § 10 ust.2 otrzymuje brzmienie;

„ 2. Nagroda Dyrektora dla nauczyciela wynosi nie mniej niż 800 zł brutto”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.Przewodniczący Rady
mgr Robert Wawrzyniak


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXXVI/341/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 27 kwietnia 2006r.
Zgodnie z Kartą Nauczyciela (Art. 49 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2) w budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczo - wychowawczej oraz realizacji zadań statutowych placówki, w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
Nagrody te przyznaje organ prowadzący oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Nagrody mają charakter uznaniowy, a kryteria i tryb ich przyznawania określa organ prowadzący gminy.
Wprowadzenie zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr XXIII/231/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku podyktowane było uwzględnieniem próśb przedstawicieli związków zawodowych działających w placówkach oświatowych, co do uściślenia wysokości nagrody.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-05-12 10:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1485
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-05-12 10:13

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7932869
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-21 15:07

Stopka strony