Szybkie linki

Treść strony

Uchwała Nr XXXVII/345/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 25 maja 2006r.


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy


Na podstawie art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr działki 16/2 o powierzchni 160m2 położonej przy ul. Słowackiego 1 w Kamieniu Pomorskim, zabudowanej Bramą Wolińską i Basztą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady
mgr Robert Wawrzyniak

Uzasadnienie:

Nieruchomość wymieniona w uchwale jest przedmiotem dzierżawy na okres do 30.11.2013r. Nieruchomość ta jest wydzierżawiona z przeznaczeniem na muzeum kamieni i osobliwości. Dzierżawca planuje rozszerzenie oferty, przez co zwiększy się atrakcyjność Bramy Wolińskiej i Baszty przyczyniając się jednocześnie do promocji miasta. Zgodnie z art. 37, ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata powinno odbyć się w drodze przetargu. Przeprowadzenie przetargu wiązałoby się z koniecznością rozwiązania obecnej umowy i zwrotem przez Gminę kosztów dotychczas poniesionych przez Dzierżawcę. Proponuję, aby Rada Miejska wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy. Biorąc pod uwagę powyższe projekt uchwały wydaje się być uzasadniony.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-06-21 10:30

Adres

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968, REGON Urzędu: 000528356
NIP Gminy: 986-01-57-013, REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. <-- kliknij

Kontakt

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.