Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony
Lp.Nr uchwałyData podjęciaTreść1.  

 VII/ 91
/200317.04.2003 r.w
sprawie zatwierdzenia  przychodów i
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.2.  

 VII/ 92
/200317.04.2003 r.w
sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Kamień Pomorski w latach 2003-2007.3.  

 VII/ 93
/200317.04.2003 r.w
sprawie zmiany  uchwały Nr  XXXV/326/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim  z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamień
Pomorski.4.  

 VII/ 94
/200317.04.2003 r.w
sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski -
obręb geodezyjny Wrzosowo - na cele zabudowy mieszkaniowej z odpowiednią
infrastrukturą techniczną.5.  

 VII/ 95
/200317.04.2003 r.w
sprawie  przystąpienia do sporządzenie
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski -
obręb geodezyjny Chrząszczewo6.  

 VII/ 96
/200317.04.2003 r.w
sprawie  wysokości opłaty za
świadczenia  Przedszkoli Publicznych w
Kamieniu Pomorskim.7.  

 VII/ 97
/200317.04.2003 r.w
sprawie zmiany  regulaminu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie
gminy  Kamień Pomorski.8.  

 VII/ 98
/200317.04.2003 r.w sprawie  
przyjęcia zmian w Statucie Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w
Nowogardzie.9.  

 VII/ 99
/200317.04.2003 r.sprawie  wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu  POMERANIA10. 

 VII/ 100
/200317.04.2003 r.w
sprawie udzielenia upoważnienia 
Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim.11. 

 VII/ 101
/200317.04.2003 r.w
sprawie utworzenia  odrębnych obwodów
głosowania w referendum ogólnokrajowym12. 

 VII/ 102
/200317.04.2003 r.w
sprawie ustalenia kierunków działania 
Burmistrza Gminy  w
zakresie  pomocy dla inwestorów
rozpoczynających na terenie gminy działalność inwestycyjną.13. 

 VIII/
103/ 200326.06.2003 r.w
sprawie zmiany  budżetu na 2003r.14. 

 VIII/ 104/
200326.06.2003r.w
sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia 
w drodze przetargu działki zabudowanej obiektem  trafostacji.15. 

 VIII/
105/ 200326.06.2003 r.w
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa
własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych.16. 

 VIII/
106/ 200326.06.2005 r.w
sprawie zmiany uchwały Nr IV/37/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z
dnia 19 grudnia 2002 roku  w sprawie
uchwalenia  programu profilaktyki i
rozwiązywania  problemów alkoholowych
na terenie  gminy Kamień Pomorski17. 

 VIII/
107/ 200326.06.2003 r.w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.18. 

 VIII/
108/ 200326.06.2003 r.sprawie
skargi Stanisława Szprocha19. 

 VIII/
109/ 200326.06.2003r.w
sprawie skargi Jolanty i Mariana Pszczółkowskich20. 

 VIII/
110/ 200326.06.2003 r.w
sprawie skargi Mieczysława Kołodziejczyka21. 

 IX/ 111 / 200325.09.2003 r.w
sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.22. 

 IX/ 112 / 200325.09.2003 r.w
sprawie zabezpieczenia środków 
finansowych na  spłatę  wierzytelności23. 

 IX/ 113 / 200325.09.2003 r.w sprawie powołanie  zespołu do zaopiniowania


kandydatów na ławników.24. 

 IX/ 114 / 200325.09.2003 r.w
sprawie przyjęcia zmian w Statucie 
Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą Nowogardzie.25. 

 IX/ 115 / 200325.09.2003 r.w
sprawie wyboru delegata  do Celowego
Związku Gmin „R-XXI”.26. 

 IX/ 116 / 200325.09.2003 r.w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.27. 

 IX/ 117 / 200325.09.2003 r.w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamień Pomorski.28. 

 IX/ 118 / 200325.09.2003 r.w
sprawie zmiany  regulaminu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie  gminy Kamień Pomorski.29. 

 X/ 119 / 200330.10.2003 r.w
sprawie podatku od nieruchomości30. 

 X/
120 / 200330.10.2003 r.w sprawie
odmowy przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-12-05 10:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1741
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-05 10:43

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7924311
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-18 12:37

Stopka strony