Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony
Lp.Nr uchwałyData podjęciaTreść1.  

 X/ 121 / 200330.10.2003 r.w
sprawie przyjęcia zmian w Statucie Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w
Nowogardzie2.  

 X/ 122 / 200330.10.2003 r.w sprawie
wygaśnięcia mandatu radnego3.  

 X/ 123 / 200330.10.2003 r.uchwały
w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim4.  

 XI /124/ 200304.12.2003 r.w
sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.5.  

 XI /125/ 200304.12.2003 r.w
sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz w sprawie szczegółowych
zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.6.  

 XI /126/ 200304.12.2003 r.w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXIVI/338/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2002 r.
dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie  miejscowym zagospodarowania przestrzennego
gminy Kamień Pomorski zmienionej uchwałą Nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w
Kamieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2002 r7.  

 XI /127/ 200304.12.2003 r.w
sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z
dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIVI/337/2002 Rady
Miejskiej w Kamieniu Pomorskim dotyczącej przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kamień Pomorski.8.  

 XI /128/ 200304.12.2003 r.w sprawie przystąpienia do
sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień
Pomorski.9.  

 XI /129/ 200304.12.2003 r.w
sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.10. 

 XI /130/ 200304.12.2003 r.w
sprawie skargi Urszuli Andrzejewskiej11. 

 XI /131/ 200304.12.2003 r.w
sprawie skargi  Ireny Kozak12. 

 XI /132/ 200304.12.2003 r.w
sprawie skargi Jolanty i Mariana Pszczółkowskich13. 

 XII /133/ 200330.12.2003 r.w
sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r. (Nr 1)14. 

 XII /134/ 200330.12.2003 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r. (
Nr 2 )15. 

 XII /135/ 200330.12.2003 rw
sprawie opłaty targowej.16. 

 XII /136/ 200330.12.2003 rw
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, określenia wzorów formularzy
dotyczących informacji i deklaracji na podatek rolny oraz określenia  trybu i szczegółowych warunków zwolnień od
podatku rolnego.17. 

 XII /137/ 200330.12.2003 rw
sprawie zmiany regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Kamień Pomorski18. 

 XII /138/ 200330.12.2003 rw sprawie obniżenia wysokości
wskaźników procentowych stosowanych 
przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego.19. 

 XIII /139/200405.02.2004 r.w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.z dnia 5 lutego 2004 r.20. 

 XIII/ 140 /200405.02.2004 r.w
sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek dodatków:
funkcyjnych, motywacyjnych, za warunki pracy, wysługę lat oraz szczegółowych
warunków ich przyznawania; sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokości i
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski.21. 

 XIII/ 141 /200405.02.2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. ( PGK Spółka z o.o. w Kamieniu Pomorskim )22. 

 XIII/ 142/200405.02.2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. ( PUWiS Spółka z o.o. w Nowogardzie)23. 

 XIII/ 143 /200405.02.2004 r.w
sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/ 305/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 20 grudnia 2001r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany w
planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy  Kamień Pomorski.z dnia 5 lutego 2004r.24. 

 XIII/ 144 /200405.02.2004 r.w
sprawie sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy
Kamień Pomorski dla działek nr 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 32/1, 33,
36,37, 38/1, 38/2, 39, 40, 42, 48, 52, 54, 57, 58, 71/2, 95, obręb Połchowo.z
dnia 5 lutego 2004r.25. 

 XIII/ 145 /200405.02.2004 r.w sprawie uchwalenia programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kamień
Pomorski.26. 

 XIII/ 146 /200405.02.2004 r.w
sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim i stałych Komisji
Rady.27. 

 XIII/ 147 /200405.02.2004 r.w
sprawie skargi Mieczysława Kołodziejczyka28. 

 XIII/ 148 /200405.02.2004 r.w
sprawie wyboru członka Komisji Gospodarki Wiejskiej, Ochrony  Środowiska i Porządku Publicznego29. 

 XIV/
149/ 200421.02.2004 r.w
sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu
Pomorskim upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania
zadań własnych gminy.30. 

 XIV/150
/ 200421.02.2004 r.w
sprawie zamiaru likwidacji szkoły

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-12-05 10:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1922
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-05 10:53

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7932829
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-21 15:07

Stopka strony