Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony
Lp.Nr uchwałyData podjęciaTreść1.XXIV/241/200511.02.2005 r.W sprawie określenie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu
ich pobierania.2.XXIV/242/200511.02.2005 r.w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na terenie gminy Kamień Pomorski
.3.XXIV/243/200511.02.2005 r.w sprawie zatwierdzenia
zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na 2005 rok.4.XXIV/244/200511.02.2005 r.w
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.5.XXV/245/200517.03.2005 r.w
sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym6.XXV/246/200517.03.2005 r.w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2005 rok.7.XXV/247/200517.03.2005 r.w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej
w
Kamieniu Pomorskim8.XXV/248/200517.03.2005 r.w sprawie
zmiany uchwały Nr XXIV/242 / 05 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z
dnia 11 lutego 2005 roku
w sprawie uchwalenia programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kamień
Pomorski.9.XXV/249/200517.03.2005 r.w sprawie
zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości10.XXVI/250/200528.04.2005 r.w
sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu uchwały o likwidacji Samodzielnego
Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w Kamieniu
Pomorskim.11.XXVI/251/200528.04.2005 r.w
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Kamień Pomorski.12.XXVI/252/200528.04.2005 r.w
sprawie wysokości opłaty za świadczenia Przedszkoli Publicznych w Kamieniu
Pomorskim.13.XXVI/253/200528.04.2005 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.14.XXVI/254/200528.04.2005 r.w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.
„Uzbrojenie terenów osiedla przy ul.
Wolińskiej”.15.XXVI/255/200528.04.2005 r.w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska i Planu
Gospodarki Odpadami16.XXVI/256/200528.04.2005 r.w
sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony części
działki nr 134/43 przy ul.Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim.17.XXVI/257/200528.04.2005 r.w
sprawie zajęcia stanowiska z okazji Narodowego Dnia Życia ogłoszonego przez
Sejm RP.18.XXVI/258/200528.04.2005 r.w
sprawie skargi Mirosławy Rybak.19.XXVI/259/200528.04.2005 r.w
sprawie zaopiniowania Projektu Plan Aglomeracji Kamień Pomorski.20.XXVI/260/200528.04.2005 r.w
sprawie zmiany regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Kamień Pomorski.21.XXVII/261/200530.06.2005 r.w sprawie zmiany kwoty najniższego
wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania stanowiących podstawę
do obliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników
zatrudnionych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty, szkołach, placówkach
oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Kamień Pomorski22.XXVII/262/200530.06.2005 r.w
sprawie zmiany budżetu Gminy na 2005 rok23.XXVII/263/200530.06.2005 r.w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów glosowania na obszarze Gminy Kamień Pomorski w wyborach Posłów i
Senatorów RP oraz w wyborach Prezydenta RP24.XXVII/264/200530.06.2005 r.w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Kamień Pomorski25.XXVII/265/200530.06.2005 r.w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Kamień Pomorski26.XXVII/266/200530.06.2005 r.w sprawie Karty Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi27.XXVII/267/200530.06.2005 r.w sprawie wydzierżawienia na czas
nieokreślony nieruchomości gruntowych na terenie Gminy Kamień Pomorski28.XXVII/268/200530.06.2005 r.w sprawie powołania Komisji Doraźnej29.XXVII/269/200530.06.2005 r.w sprawie skargi Barbary Bylina30.XXVII/270/200530.06.2005 r.w sprawie skargi Anny Heljak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-12-05 11:39
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-05 12:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1697
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-05 12:05

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7709065
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-17 10:08

Stopka strony