Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony
Lp.Nr uchwałyData podjęciaTreść1.XXXII/301/0529.12.2005
r.w sprawie odwołania

przewodniczącego Rady.2.XXXII/302/0529.12.2005
rw sprawie wyboru
przewodniczącego Rady.3.XXXII/303/0529.12.2005
rw sprawie uchwalenia Strategii Sukcesu Gminy
Kamień Pomorski.4.XXXII/304/0529.12.2005
rw sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego na lata 2006-2010.5.XXXII/305/0529.12.2005
rw sprawie zmiany budżetu
gminy na 2005 rok.6.XXXII/306/0529.12.2005
rw
sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok7.XXXII/307/0529.12.2005
rw sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy.8.XXXII/308/0529.12.2005
rw sprawie nagród dla
nauczycieli.9.XXXII/309/0529.12.2005
rw sprawie podwyższenia
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych
przez gminę Kamień Pomorski.10.XXXII/310/0529.12.2005
rw sprawie ustalenia
kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
oraz wartości jednego punktu w złotych , stanowiących podstawę do obliczania
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pom..11.XXXII/311/0529.12.2005
rw sprawie opłaty
administracyjnej.12.XXXII/312/0529.12.2005
rw sprawie Rocznego
Programu Współpracy na 2006 r. Gminy Kamień Pomorski z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie13.XXXII/313/0529.12.2005
rw sprawie uchylenia
uchwały o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony
nieruchomości gruntowych na terenie gminy Kamień Pomorski.14.XXXII/314/0529.12.2005
rw sprawie uchylenia
uchwały o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.15.XXXII/315/0529.12.2005
rw
sprawie wyrażenia zgody na użyczenie, na czas nieokreślony, nieruchomości
gruntowych na terenie gminy Kamień Pomorski.16.XXXII/316/0529.12.2005
rw sprawie wyrażenia
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej.17.XXXII/317/0529.12.2005
rw sprawie zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.18.XXXII/318/0529.12.2005
rw
sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.19.XXXII/319/0529.12.2005
rsprawie
uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na
terenie gminy Kamień Pomorski.20.XXXII/320/0529.12.2005
rw
sprawie zmiany regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Kamień Pomorski.21.XXXIII/321/0626.01.2006r.w sprawie określenia
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu i ich pobierania.22.XXXIII/322/0626.01.2006r.w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2006 rok.23.XXXIII/323/0626.01.2006r.w sprawie planu pracy
Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady.24.XXXIV/324/0616.02.2006r.Uchwała w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy.25.XXXIV/325/0616.02.2006r.Uchwała w sprawie nagród
dla nauczycieli.26.XXXIV/326/0616.02.2006r.Uchwała w sprawie
podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
stażystów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych
prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski.27.XXXIV/327/0616.02.2006r.Uchwała w sprawie:
zmiany kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania, stanowiących podstawę do obliczania miesięcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku
Kultury i Sportu w Kamieniu Pomorskim.28.XXXIV/328/0616.02.2006r.Uchwała w sprawie
uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Kamień Pomorski.29.XXXIV/329/0616.02.2006r.Uchwała w sprawie
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień
Pomorski.30.XXXIV/330/0616.02.2006r.Uchwała w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXII/319/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 grudnia
2005 roku w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na terenie gminy Kamień Pomorski .
   • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-12-05 11:52
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-05 12:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1880
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-05 12:11

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7930981
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-21 15:07

Stopka strony