Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść stronyUchwała Nr  II/7/06


Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim


z dnia 06 grudnia
2006 r.

 


w sprawie zmiany
budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2006 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806 z 2003r., Nr 80,poz.717 i 
Nr162, poz. 1568 , z 2004r. Nr 102,poz.1055 , Nr 116,poz.1203 i Nr 167,
poz. 1759 , z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r., Nr
17, poz. 128 ) uchwala się ,co 
następuje: 
    §
1
. Zmniejsza się wydatki budżetu gminyo kwotę6.114 zł.z
tego:


·         
wydatki  związane z realizacją  zadań własnych


 kwota6.114 zł.
 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  o kwotę3.114 zł.Rozdział 85401 Świetlice szkolne     kwota3.114 zł.               § 3020
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń     kwota700 zł. 
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne     kwota2.003 zł. 
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     kwota411 zł.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę3.000 zł.Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami     kwota3.000 zł. 
§ 4270 Zakup usług remontowych     kwota3.000 zł.
   
    §
2
. Zwiększa się wydatki budżetu gminyo kwotę  6.114 zł.z
tego:


·         
wydatki  związane z realizacją  zadań własnych


 kwota6.114 zł.
 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  o kwotę3.114 zł.Rozdział 85401 Świetlice szkolne     kwota3.114 zł.               §
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników     kwota825 zł. 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia    
kwota2.289 zł.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę3.000 zł.Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami     kwota3.000 zł. 
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe     kwota3.000 zł.
 

§ 3. Wykonanie uchwały
powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego. § 4. Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Henryk
Masłowski 

Uzasadnienie: Zgodnie z
przepisami art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) do wyłącznej
właściwości Rady Gminy należy między innymi dokonywanie zmian budżetu gminy w
danym roku budżetowym. Proponowane
zmiany planowanych wydatków budżetu gminy na 2006 rok dotyczą:·         
zmniejszenia planu wydatków w dziale
„Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział „Świetlice szkolne” z uwagi na
mniejsze wydatki w tych paragrafach niż planowano,·         
zmniejszenia planu wydatków w dziale
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział „Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami” w paragrafie „Zakup usług
remontowych” z uwagi na wykonanie usługi
przy remoncie murów obronnych przez osobę fizyczną,·         
zwiększenia planu wydatków w dziale „Edukacyjna
opieka wychowawcza” rozdział „Świetlice szkolne” w paragrafie „Zakup materiałów
i wyposażenia” z przeznaczeniem na bieżącą działalność świetlic,·         
zwiększenia planu wydatków w dziale
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział „Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami” w paragrafie „Wynagrodzenia bezosobowe” z przeznaczeniem na
wypłatę za usługi. Mając na
uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-12-08 13:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1628
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-08 13:23

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7714868
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-21 14:55

Stopka strony