Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr II/9/06


Rady Miejskiej w
Kamieniu Pomorskim


z dnia 6 grudnia 2006
r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i opłatach lokalnych


(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
) uchwala się , co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych
wynosi rocznie:
1/ od
samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i
poniżej12 ton
:


a/ od
3,5 ton do 5,5 tony włącznie


b/
powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie


c/
powyżej 9 ton


616,80
zł.


1.028,00
zł.


1.233,60
zł.2/ od
samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton wg tabeli Nr 1.


Tabela Nr 1


Liczba osi i
dopuszczalna masa całkowita

( w tonach)
Stawka podatku ( w złotych)nie
mniej niżmniej
niż
jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważneInne
systemy zawieszenia osi jezdnych1234Dwie osie121330951513145158241415824103015

10301339Trzy osie12175158241719824103019211030123621231236144223251442164825

16481854Cztery osie i więcej12251236133925271239154527291545185429311854245331

18542453


3/ od ciągników siodłowych i
balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton:a)
od
3,5 tony do 5,5 tony włącznie                 721,00
zł.b)
powyżej
5,5 tony do 9 ton włącznie          1.030,00 zł.c)
powyżej
9 ton                                        1.236,00 zł.4/ od
ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton. ( wg tabeli Nr 2)

Tabela Nr 2

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy +
przyczepa ( w tonach)Stawka podatku ( w złotych)nie
mniej niżmniej
niż
jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważneInne
systemy zawieszenia osi jezdnych1234Dwie osie1218412721182582410302531927133931

14421938Trzy osie12401339172340

17512520


5/ od
przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:a)
od
7 ton do 10 t włącznie             412,00
zł.

b)
powyżej
10 ton                               824,00 zł.6/ od przyczep i naczep, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego( wg tabeli nr 3):

Tabela Nr 3
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)Stawka podatku ( w złotych)nie
mniej niżmniej
niż
jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważneinne
systemy zawieszenia osi jezdnych12341 oś1218206412182561872125

8249272
osie12287218242833927103033381030133938

123617003
osie1238927123638

12361442


7/ od
autobusów:a)
o
liczbie miejsc mniejszej niż 30                    515,00 zł.b) o liczbie miejsc równej lub wyższej
niż 30     1442,00 zł.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/217/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia


2 grudnia
2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Henryk Masłowski

Uzasadnienie:  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-12-08 14:51
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-11 12:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1723
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-11 12:48

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7996481
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-15 13:37

Stopka strony