Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o rozpoczęciu
postępowania w trybie: przetarg nieograniczonyGmina Kamień Pomorski


reprezentowana przez


p. Bronisława Karpińskiego - Burmistrza Kamienia Pomorskiego


siedziba Urzędu Miejskiego


ul. Stary Rynek 1


72-400 Kamień
Pomorski


tel.( 091 ) 3821142, fax ( 091
) 3825028


e-mail : um@kamienpomorski.pl


województwo zachodniopomorskie


powiat kamieński

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Opracowanie koncepcji programowej na rozbudowę i modernizację systemu
zaopatrywania w wodę, odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód deszczowych
na terenie miasta Kamień Pomorski oraz gminy Kamień Pomorski (dla przygotowania
wniosku do dofinansowania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej uwzględniając
wytyczne Funduszu Spójności oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013)

Wspólny Słownik Zamówień: 74224000-5Termin wykonania zamówienia : 5 miesięcy od daty udzielenia
zamówieniaTermin związania ofertą: 30 dniW postępowaniu nie przewiduje
się wnoszenia wadium

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 12

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także
dostępna na stronie internetowej:

www.bip.kamienpomorski.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

·
w
zakresie proceduralnym:
1Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień
publicznych tel. (91) 3823965.


·
w
zakresie merytorycznym:
1
Józef Kus

- Inspektor w referacie PIGK tel. (91) 38-23-950


Oferty należy
składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2006-12-15 do godz. 09:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni
na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), spełniający warunki i
wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich
spełnienia:
Lp:Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego
oceny:1Sytuacja podmiotowa wykonawcy


Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych2Zdolność techniczna


Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia


Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
NrKryteriumWaga1Cena (koszt)100%


KAMIEŃ POMORSKI dnia: 2006-12-07
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-12-08 15:12
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-08 15:21
Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców,
którzy zechcą przybyć w dniu 2006-12-15 o godz. 10:00, w siedzibie
Zamawiającego, sala konferencyjna.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-12-08 15:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1906
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-08 15:21

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8044670
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-19 15:01

Stopka strony