Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść stronyBURMISTRZ
KAMIENIA POMORSKIEGO
O
G Ł A S Z A N A B Ó R
NA
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

RADCY
PRAWNEGO

(nazwa
stanowiska pracy)

Urzędu
Miejskiego w Kamieniu Pomorskim
ul.Stary
Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski


Nabór
odbędzie się dnia 29 grudnia 2006r. o godzinie 12:00 w
budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim (Ratusz)

1. Kandydat
powinien posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na

określonym stanowisku, tj. musi być
wpisanym na listę radców prawnych.

 

2. Wymagania
dodatkowe:

a) wykształcenie wyższe prawnicze,

b)
niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) co
najmniej 4 letnie doświadczenie w zawodzie,

d) doświadczenie w zakresie przepisów
podatkowych,

e) doświadczenie w zakresie obsługi prawnej
organów samorządowych.3. Zakres
wykonywanych zadań na stanowisku:

- udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych
pracownikom urzędu,

- opiniowanie projektów umów i aktów normatywnych,

- uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej,

-
zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji,

-
sporządzanie opinii prawnych.4. Wymagane dokumenty:


a)
pisemne zgłoszenie udziału w naborze,


b)
życiorys (CV),


c) list
motywacyjny,


d)
dokument poświadczający wykształcenie (uwierzytelnione kserokopie lub odpisy),


e)
kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,


f)
oświadczenie o niekaralności,


g)
aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań
zdrowotnych do pracy,


h) inne dodatkowe dokumenty o
posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.Brak jakiegokolwiek ze
wskazanych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo
przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające
okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku
kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie oraz
dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w
zakresie stosunku pracy.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w
zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze Radcy
Prawnego”, z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu w Sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski w
terminie do dnia 29 grudnia do godziny 9.00


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w
Kamieniu Pomorskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy
informacyjnej urzędu przy ul. Stary Rynek 1 Kamień Pomorski.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,
szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi
zmianami)”.


Kamień Pomorski, dnia 14 grudnia 2006r.Burmistrz
Bronisław Karpiński • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-14 11:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-14 11:38


LISTA KANDYDATÓWSPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

URZĄD
MIEJSKI W KAMIENIU POMORSKIM


UL.
STARY RYNEK 1


72-400 KAMIEŃ POMORSKI

stanowisko
urzędnicze – Radca Prawny

Informujemy, że w wyniku
wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji
zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne
określone w ogłoszeniu:


Lp.Imię i nazwiskoMiejsce zamieszkana1.PRZEMYSŁAW KACZOROWSKIul. Reymonta 33/1


71-276 Szczecin


Rozmowy
kwalifikacyjne z w/w kandydatami odbędą się dnia 29 grudnia 2006r. od godziny 12.00

w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom.

Burmistrz
  Kamienia Pomorskiego
Bronisław KarpińskiKamień Pomorski, dnia 29.12.2006r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-29 10:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-29 10:08
INFORMACJA O WYNIKACH
NABORUURZĄD MIEJSKI W KAMIENIU POMORSKIM

UL.
STARY RYNEK 1

72-400
KAMIEŃ POMORSKIRADCA
PRAWNY


nazwa
stanowiska pracy

Informujemy, że w wyniku
zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna
osoba z pośród zakwalifikowanych kandydatów.Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko radcy
prawnego, aplikacje przesłał tylko 1
kandydat spełniający wymogi formalne, który proponował pracę w wymiarze 16
godzin tygodniowo. Mając na uwadze, że nie został uchwalony budżet na 2007r., a
tym samym nie został zatwierdzony plan wynagrodzeń, a także fakt że nabór miał
na celu zatrudnienie radcy prawnego w wymiarze pełnego etatu, nie rozstrzygnięto
naboru.

Burmistrz

Kamienia
Pomorskiego


Bronisław
Karpiński • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-03 15:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-04 08:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3986
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-04 08:14

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7938526
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-25 13:26

Stopka strony