Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenia 2010 rok
 • opublikował: Balbina Kaczanowska
  data publikacji: 2010-01-06 08:17
Lp.Nr zarządzeniaData wydaniaw sprawie
11/1004 stycznia 2010r.zmiany treści Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego nr 227/08 z dnia 26.08.2008r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim systemu elektronicznego obiegu dokumentów
22/1006 stycznia 2010r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do najmu i dzierżawy
33/1007 stycznia 2010r.ustalenia układu wykonawczego i planu finansowego budżetu gminy na 2010 rok
44/1011 stycznia 2010r.zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2010 rok
77/1020 stycznia 2010r.ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
1313/1004 lutego 2010 r.zmiany układu wykonawczego i planu finansowego na 2010 rok.
1414/1005 lutego 2010 r.zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.
1515/1008 lutego 2010r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do najmu
1818/1009 lutego 2010r.wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
1919/1012 lutego 2010 r.zmiany układu wykonawczego i planu finansowego na 2010 rok.
2020/1015 lutego 2010r.ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
2121/1015 lutego 2010r.ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
2222/1015 lutego 2010r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
2323/1018 lutego 2010 r.zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2010 rok.
2424/1022 lutego 2010 r.zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2010 rok.
24a24a/1026 lutego 2010r.zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2010 rok
2626/105 marca 2010r.zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2010 rok
2727/105 marca 2010r. zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2010 rok
2828/105 marca 2010r.zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok
2929/105 marca 2010r.zmiany układu wykonawczego i planu finansowego na 2010 rok
3232/1029 marca 2010r.zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok
32a32a/1029 marca 2010r. zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2010 rok
3434/1030 marca 2010r.zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2010 rok
34a34a/1031 marca 2010r.sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2010 rok.
3535/1006 kwietnia 2010r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do najmu.
3636/1006 kwietnia 2010r.zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2010 rok
3737/1007 kwietnia 2010r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do najmu
3838/1019 kwietnia 2010r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do najmu
3939/1020 kwietnia 2010r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do najmu
4040/1022 kwietnia 2010r.ustalenia dni wolnych od pracy w 2010r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
4141/1022 kwietnia 2010r.zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2010 rok
4343/1023 kwietnia 2010r.zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2010 rok
4545/1028 kwietnia 2010r.wyznaczenia miejsc plakatowania obwieszczeń wyborczych
4747/1030 kwietnia 2010r.zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2010 rok
4848/1006 maj 2010r.wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości
4949/1006 maj 2010r.sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok
5050/1012 maja 2010r.zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2010 rok
5151/1012 maja 2010r.zwiększenia kapitału zakładowego Kamieńskiego TBS sp. z o.o.
5252/1014 maja 2010r.zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości
5353/1014 maja 2010r.wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości
5454/1014 maja 2010r.wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości
5555/1014 maja 2010r .wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości
5656/1017 maja 2010r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
5959/1019 maja 2010r.wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości
6060/1019 maja 2010r.wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości
6161/1019 maja 2010r.zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości
6262/1019 maja 2010r.wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości
6363/1019 maja 2010r.wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości
6464/1019 maja 2010r.wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości
6565/1019 maja 2010r.ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
6666/1019 maja 2010r.ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski
6767/1019 maja 2010r.ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski
6868/1019 maja 2010r.zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2010 rok
6969/1019 maja 2010r.zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2010 rok
7373/1027 maja 2010r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
7474/1027 maja 2010r.ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski
7575/1031 maja 2010r.powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
7979/1008 czerwca 2010r.zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2010rok
8080/1009 czerwca 2010r.zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2010 rok
8282/1016 czerwca 2010r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
8383/1016 czerwca 2010r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
8484/1017 czerwca 2010r.uchwalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych

86

86/10

25 czerwca 2010r

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do najmu i dzierżawy

87

87/10

dnia 30 czerwca 2010

zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.

88
 

88/10

30 czerwca 2010r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2010

89

89/10

30 czerwca 2010

zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2010 rok.  

9090/1001 lipca 2010 r.ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski

94

94/10

dnia 08 lipca 2010 r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2010 rok.          

96

96/10

21 lipca 2010 r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2010 rok

98

98/10

30 lipca 2010r.

zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.

100

100/10

03 sierpnia 2010  r.

ogłoszenia  pierwszego  przetargu ustnego nieograniczonego              

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski

101

101/10

03 sierpnia 2010  r.

ogłoszenia  pierwszego  przetargu ustnego nieograniczonego              

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski

103

103/10

z  dnia  10 sierpnia 2010  r.

ogłoszenia  drugiego przetargu ustnego nieograniczonego              

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski

104

104/10

11 sierpnia 2010r.

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

105

105/10

16 sierpnia 2010 r.

zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2010 rok.    

106

106/10

18 sierpnia 2010 r.

zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2010 rok.  

107

107/10

24 sierpnia 2010r.

wyrażenia zgody na nadanie nazwy drodze wewnętrznej

108
108/10
27 sierpnia 2010 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży.

111

111/10

dnia 30 sierpnia 2010r.

zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kamień Pomorski na2010 rok.          

112

112/10

30 sierpnia 2010 r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2010 rok.          

115

115/10

13 września 2010r.

zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2010 rok.   

116

116/10

15 września 2010r.

ogłoszenia  pierwszego  przetargu ustnego nieograniczonego              

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski

117

117/10

15 września 2010r.

ogłoszenia  wykazu nieruchomości stanowiących  własność  Gminy przeznaczonych do sprzedaży

119

119/10

17 września 2010

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do najmu

120

120/10

17 września 2010

ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski

121

121/10

24 września 2010 r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2010 rok.          

122

122/10

24 września 2010 r.

układu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok.

123

123/10

30 września 2010r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2011 ROK Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

124

124/10

30 września 2010 r.

zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2010rok.

125

125/10

30 września 2010 r.

zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2010 rok.          

126

126/10

30 września 2010 r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2010 rok.          

129

129/10

05 października 2010r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy przeznaczonych do najmu

131

131/10

06 października 2010r.

ogłoszenia  wykazu nieruchomości stanowiących  własność  Gminy przeznaczonych do sprzedaży

132

132/10

11 października 2010 r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2010 rok.          

134

134/10

18 października 2010r.

unieważnienia bloczka kwitariuszy o numerach od 861923 do 862000

137

137/10

dnia  22 października 2010r.

ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem 

   nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski

138

138/10

25 października 2010r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2010 rok      

142

142/10

29 października 2010r.

zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

143

143/10

dnia  29 października  2010  r.

ogłoszenia  pierwszego  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski

144

144/10

dnia 29 października 2010 r.

ogłoszenia  wykazu nieruchomości stanowiących  własność  Gminy przeznaczonych do sprzedaży

147

147/10

03 listopada 2010 r.

ogłoszenia  pierwszego  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski

149

149/10

03 listopada 2010r.

ogłoszenia  trzeciego  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski

150

150/10

03 listopada 2010r.

ogłoszenia  rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski

151

151/10

03 listoada 2010r.

ogłoszenia  rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski

155

155/10

10 listopada 2010r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do najmu i dzierżawy

156

156/10

10 listopada 2010r.

Wykaz nieruchomości stanowiących  własność  Gminy przeznaczonych do sprzedaży

157

157/10

16 października 2010r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2010 rok        

158

158/10

22 listopada 2010

zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok

161

161/10

30 listopada 2010

zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2010 rok

 • opublikował: Balbina Kaczanowska
  data publikacji: 2010-01-06 08:27


Aby obejrzeć rejestr zarządzeń wydanych w latach 2008-2009 roku należy przejść do
poprzedniej strony klikając znak << znajdujący się poniżej


 • opublikował: Balbina Kaczanowska
  data publikacji: 2010-01-06 08:21
 • zmodyfikował: Balbina Kaczanowska
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-04 13:52

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3867
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-11-18 11:22

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8000361
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-17 11:39

Stopka strony