Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Burmistrz


Kamienia Pomorskiegoogłaszatrzeci przetarg ustny nieograniczony


na dzień 08 lutego 2007 roku


od godziny 1100
1. na sprzedaż nieruchomości nie
zabudowanej, położonej w
miejscowości Wrzosowo gm. Kamień Pomorski :

dz. nr 224/122 o pow. 0,4134 ha, kw nr 19260,
użytek R III a, III b,
cena wywoławcza 215.500 zł (netto)


wadium 21.550 zł

2. na sprzedaż nieruchomości nie
zabudowanej położonej w miejscowości Radawka gm. Kamień Pomorskidz. nr 116/19 o pow. 0,0894 ha , kw nr 24524 ,
użytek R III a, wraz z udziałem w
wysokości 1/24 w działkach 116/1 i 116/29 o łącznej powierzchni 0,6128 ha, kw 22893, użytek R III acena wywoławcza 34.000 zł (netto)


wadium 3.400 złINFORMACJE O
NIERUCHOMOŚCIACH

Dla nieruchomości wymienionej w pkt 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
teren usług komercyjnych i parkingów.Dla nieruchomości wymienionej w pkt 2 miejscowy plan zagospodarowania przewiduje następujące
przeznaczenie – dla działki nr 116/19 – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i pensjonatowej z
dopuszczeniem usług komercyjnych, dla działek nr 116/1 i 116/29 – tereny ciągów pieszych.

Działki nie są uzbrojone i nie wyłączone z produkcji
rolnej.

Nieruchomości
będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w
rozporządzaniu nimi
, ani nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza
odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

WARUNKI PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu
08 lutego 2007 roku od godziny 1000
w Urzędzie
Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wniesienie wadium .

Wadium w podanej wyżej wysokości należy
wpłacić w gotówce (zł) w terminie do 08
lutego
2007 roku na konto Urzędu
Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku
PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr
44124038681111000040908913, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania
rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w
kasie urzędu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w
przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument
stwierdzający ich tożsamość.Małżonkowie, nabywający
nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie
uczestniczą w przetargu. W
przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana
jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda do dokonania czynności zmierzającej do
odpłatnego nabycia nieruchomości winna być złożona w formie aktu notarialnego.Osoby prawne zobowiązane są
przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do
reprezentowania.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg
wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone
niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia odwołania,
zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem
negatywnym.

Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w
zawiadomieniu o zawarciu j umowy notarialnej, organizator przetargu może
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega
zapłacie nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność.

Koszty zawarcia umowy
notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży.

Ogłoszony przetarg
może zostać z uzasadnionej
przyczyny odwołany.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia
ogłoszenia wyniku przetargu , zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu do Burmistrza Kamienia Pomorskiego.


  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-01-02 12:32

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2301
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-02 12:32

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8048678
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-19 15:01

Stopka strony