Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


Kamień
Pomorski, 2 stycznia 2007Burmistrz Kamienia Pomorskiego,


działając na podstawie art. 13 ust.
1 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn.
24 kwietnia 2003r. (Dz. U. nr 96 poz. 873; z 2004r.: Dz. U. nr 64 poz.
593, Dz. U. nr 116 poz. 1203, Dz. U. nr 210 poz.2135, z 2005 r.: Dz. U. nr 155
poz. 1998, Dz. U. nr 169 poz. 1420, Dz. U. nr 175 poz. 1462, nr 249, poz. 2104,
z 2006 r.: Dz. U. nr 94 poz. 651)ogłasza otwarty konkurs ofertna wspieranie
realizacji zadania publicznego Gminy Kamień Pomorski w 2007 r. z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jakim są zajęcia sportowe
(szkolenie i współzawodnictwo) w I półroczu 2007 r. dla dzieci, młodzieży
i dorosłych gminy Kamień Pomorski z zakresu piłki nożnej w ramach uczestnictwa
w rozgrywkach organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej.

Zajęcia
winny być prowadzone minimum:- z 1 drużyną seniorów,- z 1 drużyną juniorów,- z 2 grupami trampkarzy – młodszą i starszą.Celem zadania jest:1)poprawa ogólnej sprawności
fizycznej trenujących oraz oddziaływanie wychowawcze,2)poprawa stanu zdrowia i
zabezpieczenie ciekawej formy spędzania wolnego czasu,3)kształtowanie trwałych
zainteresowań i nawyków sportowych,4)uczestniczenie w imprezach
sportowych o różnym stopniu zaawansowania, klasie sportowej i lidze,5)objęcie możliwie jak największego
kręgu zainteresowanych.Formami realizacji zadań winny być:-systematyczne
prowadzenie zajęć sportowych w grupach wiekowych,-organizacja
i udział w zawodach sportowych na terenie gminy, powiatu, województwa, kraju,-organizowanie
szkoleń sportowych, także w okresie ferii zimowych,-fachowa
opieka merytoryczna ze strony wykwalifikowanych opiekunów i trenerów.Zadanie obejmuje zakup niezbędnych usług (w tym
transportowych i trenerskich), ubezpieczenie, zakup materiałów i sprzętu
sportowego.Wysokość środków budżetowych, zaplanowanych na realizację
zadania, wynosi 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).Na realizację zadań tego samego rodzaju w całym 2006 r. wydatkowano
w formie dofinansowania kwotę 95.000 zł, tj: „Całoroczne zajęcia sportowe
(szkolenie i współzawodnictwo) dla dzieci, młodzieży i dorosłych gminy Kamień
Pomorski z zakresu piłki nożnej w ramach uczestnictwa w rozgrywkach
organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej” – 75 000 zł
oraz „Organizacja czasu wolnego młodzieży szkolnej gminy Kamień Pomorski w IV
kwartale 2006 r. poprzez prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej” – 20 000 zł.Oferty z kompletem załączników (sprawozdanie merytoryczne
i finansowe za ostatni rok, aktualny wypis z rejestru oraz statut) na
formularzu zgodnym ze wzorem z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. ( (dostępnym w Urzędzie Miejskim w
Kamieniu Pomorskim, w pok. 4) należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2007r., do godz. 1500.Ocena ofert przez komisję powołaną przez Burmistrza
Kamienia Pomorskiego nastąpi w terminie do dnia 5 lutego 2007 r Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w Biuletynie
Informacji Publicznej niezwłocznie po wyborze oferenta. Komisja poinformuje
oferenta, którego oferta została wybrana, o tym fakcie i wezwie do zawarcia
umowy w terminie 7 dni od daty wyboru oferty.Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria i
wagi:a) możliwości organizacyjne oferenta
(zasoby ludzkie, materialne) – 20%,b) doświadczenie oferenta w realizacji
zadań o podobnym charakterze – 20%,c) ocena harmonogramu i programu zajęć
– 20%d) ocena planu finansowego zadania w
tym udziału własnego oferenta – 20%e) liczba osób objętych zakresem
zadania (uczestnicy i widzowie) – 20 %

Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie oferentowi,
którego oferta zostanie wybrana przez komisję konkursową i z którym podpisana
zostanie umowa. Dotacja na realizację zadania przekazana zostanie w formie
przelewu na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy zleceniobiorcy,
przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania. Warunkiem
przekazania dotacji jest podpisanie przez oferenta, wyłonionego w

konkursie, umowy z gminą Kamień Pomorski oraz zgodne
z umową i obowiązującymi przepisami wykorzystanie i rozliczenie
dotacji.Burmistrz Kamienia
Pomorskiego

Bronisław Karpiński  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-01-02 15:25
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-03 09:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1525
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-03 09:39

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7931252
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-21 15:07

Stopka strony