Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

projekt 2

Uchwała Nr ………


Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskimz dnia 28 grudnia 2006 r.

 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2006 rokNa podstawie art. 18 ust.
2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r., Nr 80,poz.717 i Nr162, poz. 1568 , z 2004r. Nr 102,poz.1055 ,
Nr 116,poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 , z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457 oraz z 2006r., Nr 17, poz. 128 ) uchwala się ,co następuje:
§
1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminyo kwotę17.140,00 zł.z tego:


 • wydatki
  związane z realizacją
  zadań własnych

kwota17.140,00 zł.Dział
750 Administracja publicznao kwotę11.000,00 zł.Rozdział
75023 Urzędy gminkwota11.000,00 zł.§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek


budżetowychkwota11.000,00 zł.
Dział
751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i


ochrony prawa oraz sądownictwao kwotę1.190,00 zł.Rozdział
75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików


województw, wybory wójtów, burmistrzów i


prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe


i wojewódzkie
kwota1.190,00 zł.§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowekwota1.190,00 zł.Dział
854 Edukacyjna opieka wychowawczao kwotę2.950,00 zł.Rozdział
85401 Świetlice szkolnekwota2.950,00 zł.§ 3020 Wydatki osobowe
niezliczone do wynagrodzeńkwota200,00 zł.§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikówkwota2.000,00
zł.§ 4110 Składki na ubezpieczenia społecznekwota600,00
zł.§ 4120 Składki na Fundusz Pracykwota150,00 zł.Dział
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoo kwotę2.000,00 zł.Rozdział
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkamikwota2.000,00 zł.§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lubdofinansowanie zadań zleconych do realizacjistowarzyszeniomkwota2.000,00 zł.§
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminyo kwotę17.140,00 zł.z tego:


 • wydatki związane z realizacją zadań własnych
kwota
17.140,00
zł.Dział
750 Administracja publicznao kwotę11.000,00 zł.Rozdział
75023 Urzędy gminkwota11.000,00 zł.§ 4210 Zakup materiałów i wyposażeniakwota11.000,00 zł.Dział
751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i


ochrony prawa oraz
sądownictwao kwotę1.190,00 zł.Rozdział
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików


województw, wybory
wójtów, burmistrzów i


prezydentów miast
oraz referenda gminne, powiatowe


i wojewódzkie


1.190,00 zł.§ 4110 Składki na ubezpieczenia społecznekwota612,18 zł.§ 4120 Składki na Fundusz Pracykwota87,74 zł.§ 4210 Zakup materiałów i
wyposażeniakwota490,08 zł.

Dział
854 Edukacyjna opieka wychowawczao kwotę2.950,00 zł.Rozdział
85401 Świetlice szkolnekwota2.950,00 zł.§ 4210 Zakup materiałów i
wyposażeniakwota2.900,00 zł.§ 4300 Zakup usług pozostałychkwota50,00 zł.Dział
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoo kwotę2.000,00 zł.Rozdział
92195 Pozostała działalnośćkwota2.000,00 zł.§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lubdofinansowanie zadań zleconych do realizacji


stowarzyszeniomkwota2.000,00 zł.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia
Pomorskiego.§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wnioskodawca:Burmistrz Kamienia
PomorskiegoPrzewodniczący Rady
Miejskiejmgr Henryk
Masłowski
Uzasadnienie:Zgodnie z przepisami art.18
ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy
między innymi dokonywanie zmian budżetu gminy w danym roku budżetowym.Dokonanie proponowanych
zmian planowanych wydatków budżetu gminy na 2006 rok następuje w wyniku:- zmian w realizacji planowanych wydatków,

Mając na uwadze powyższe,
zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-30 13:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-30 13:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1627
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-30 13:50

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7925367
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-19 13:11

Stopka strony