Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony
UCHWAŁA Nr III/14/06Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskimz dnia 28 grudnia 2006 rokuw sprawie zmiany uchwały Nr XL/373/06 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 października 2006 r. w
sprawie uchwalenia programu

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kamień Pomorski .

Na podstawie przepisów art.41 ust.2 ustawy z dnia 26
października 1982 roku o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003
r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz.1143, z
2004 r. Nr 29, poz. 257,Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz.2703
oraz z 2005 r. Nr 23,poz. 186, Nr 132, poz. 1110 ,Nr 155,poz. 1298 i Nr
179,poz. 1485/ uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/373/06 Rady
Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia12 października 2006 r. w
sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na terenie gminy Kamień Pomorski w roku 2006 zmianie ulega treść Preliminarza
wydatków do finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w gminie Kamień Pomorski
na rok 2006 i otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
.

§ 2. Wykonanie uchwały
powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Henryk Masłowski

Uzasadnienie.

Zgodnie
z obowiązującymi w tej mierze przepisami środki finansowe pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w całości winne być przeznaczone do
wykorzystania na cele ujęte w Gminnym Programie rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2006. Na dzień 12 grudnia 2006 r. okazało się że wpłynęło
więcej środków finansowych o 1
419,00 zł niż ujęto w preliminarzu na rok 2006
za korzystanie z wydanych zezwoleń .
Ponadto w czasie realizacji zaplanowanych zadań okazało się , że zachodzi
konieczność przesunięcia środków finansowych w poszczególnych zadaniach.W
związku z tym proponuję aby w części wykonawczej do Gminnego programu rozwiązywania
problemów alkoholowych dokonać następujące zmiany;W
dziale I – Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu zmianie
ulega kwota:pkt 1 Realizacja programów after care z
2500,00 zł na kwotę 3193,00 złpkt
6 Koszt wydawania przez lekarza biegłego opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
z 3000,00zł na 4364,00 zł.W
dziale V – Ustalanie szczegółowych zasad prowadzenia działalności
profilaktycznej i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i
gminy zmianie ulega kwota:Pkt
2 Zakup materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych z 500,00 zł na 300,00 zł

Pkt
4 Opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych z
3000,00 zł na 2562,00 zł.


  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-01-30 13:54
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-30 14:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1570
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-30 14:17

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7926316
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-19 13:11

Stopka strony