Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR III/16/06Rady
Miejskiej w Kamieniu Pomorskimz dnia 28
grudnia 2006r.w sprawie
wyrażenia opinii odnośnie dodatkowych obszarów „Natura 2000” położonych w
granicach Gminy Kamień Pomorski

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880; z 2005 r. Nr
113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087.) uchwala się co następuje:

§ 1. Opiniuje się negatywnie przedłożony przez Ministerstwo
Środowiska projekt włączenia terenów leżących w granicach administracyjnych
Gminy Kamień Pomorski do sieci obszarów chronionych – „Natura 2000”,.

§ 2. Wykonanie
uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 3. Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
RadyHenryk
MasłowskiUZASADNIENIE­DO UCHWAŁY
NR III/16/06 RADY MIEJSKIEJW KAMIENIU
POMORSKIMW SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII ODNOŚNIE DODATKOWYCH
OBSZARÓW „NATURA 2000”
POŁOŻONYCH W GRANICACH GMINY KAMIEŃPOMORSKI

Europejska Sieć Ekologiczna
Natura 2000 jest wyznaczana na europejskim terytorium państw członkowskich Unii
Europejskiej w celu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i
zwierząt zagrożonych wyginięciem. W Polsce łącznie wytypowano 256 obszarów Natura 2000. Z ogólnej liczby 184 specjalnych
obszarów ochrony siedlisk 12 położonych jest w tzw. regionie alpejskim, zaś 172
pozostałe obszary w tzw. regionie kontynentalnym, który obejmuje resztę kraju –
liczba ich jest niewystarczająca. W związku z powyższym strona Polska została
zobowiązana do wyznaczenia dodatkowych obszarów w tym regionie. Zaprojektowane obszary uwzględniają
również gminę Kamień Pomorski.Pomimo
wcześniejszych uwag do projektu programu „Natura 2000” zostały one pominięte i
nie odniesiono się do nich w żaden sposób i w żadnej formie. Na terenie gminy
Kamień Pomorski wytypowano olbrzymie jak na tak małą powierzchnie gminy obszary
do włączenia w program. Ogólnie propozycja była do przyjęcia z wyłączeniem
kilku szczególnie ważnych dla gminy obszarów. Zaproponowano wyłączenie ich z
„Natury 2000”
co zostało zupełnie pominięte.W dniu 27.11.2006 r. Minister Środowiska zwrócił
się do Rady Miejskiej o zaopiniowanie dodatkowych obszarów ochrony siedlisk na
naszym terenie. Zakres przekazanej informacji nt. projektowanych obszarów Natura
2000 jest niewystarczający. Załączone przez Ministerstwo materiały do wniosku o
wydanie opinii nie pozwalają na dokonanie wnikliwej analizy.Konsultacje
powinny być prowadzone w formie umożliwiającej wszystkim zainteresowanym
zapoznanie się z projektem, konsekwencjami jego wdrożenia i możliwościami
finansowania ochrony tych obszarów. Powinny być również przedstawione
możliwości rozwoju gospodarczego i rolniczego na tych obszarach. Informacje te
powinny być udostępnione w szczególności rolnikom podczas spotkań
zorganizowanych z udziałem przedstawicieli
Ministra Środowiska.Gmina winna mieć
większy wpływ na kształtowanie polityki przestrzennej oraz w zakresie obszarów
ochronnych. Jej uwagi winny mieć większe znaczenie przy kształtowaniu tego typu
programów.Zaproponowane do
wyłączenia obszary:I.
Obszar półwyspu żółcińskiego – sztandarowa
inwestycja gminy Kamień Pomorski wiążąca się z rozwojem regionu i znacznym
spadkiem bezrobocia. Teren został sprzedany Inwestorowi pod realizację
określonych celów. Dla przedmiotowego obszaru podjęto uchwałę XXVIII/276/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim dnia 22 września 2005 roku o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.II.
Wybrzeże miejskie – naturalna ekspansja terenów
miejskich będzie powodować zanik terenów trzcinowisk w obszarze miasta.III.
Obszar w Połchowie – dla tego obszaru ustanowiono
nowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwałą nr XIII/144/04 z dnia 5
lutego 2004 roku opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2004 roku Nr 16, poz. 298.IV.
Północno – wschodnia część wyspy Chrząszczewskiej -
dla tego obszaru ustanowiono nowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwałą
nr XXXV/361/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 sierpnia 1998 roku Nr 18,
poz. 132.V.
Północno – zachodnia część wyspy Chrząszczewskiej.
Dla przedmiotowego obszaru podjęto uchwały nr XXIX/280/05 i XXIX/281/05 Rady
Miejskiej w Kamieniu Pomorskim dnia 27 października 2005 roku o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.VI.
Południowo zachodnia część wyspy – teren planowany
pod inwestycję celu publicznego. Przewidywana jest lokalizacja Parku
historycznego (park oświatowy edukacji historycznej), skansenu w formie
średniowiecznej zabudowy drewnianej (osady).nie są niezbędne dla programu „Natura 2000” i ich wyłączenie nie
uszczupli znacząco terenów ochronnych. Gmina podtrzymuje swoje dotychczasowe
stanowisko.
Biorąc pod uwagę powyższe wydanie
negatywnej opinii w tej sprawie jest uzasadnione.  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-01-30 14:06
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-30 14:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2420
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-30 14:18

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7715407
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-22 08:13

Stopka strony