Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść stronyUchwała nr III/20/06Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskimz dnia 28 grudnia 2006r. 

w sprawie
ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza
Kamienia
Pomorskiego Bronisława Karpińskiego  Na
podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142
poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806 i z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568;z 2004r.
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172,
poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz.128 i nr 181, poz.1337) oraz § 3 ust.2 i § 7
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin,
starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. nr 146, poz.1223 i z
2006r. Nr 39, poz.272) uchwala się, co następuje:  § 1. Ustala
się wynagrodzenie miesięczne brutto Burmistrza
Kamienia Pomorskiego Bronisława Karpińskiego w łącznej wysokości  7.784,00
złotych  (słownie: siedem tysięcy siedemset
osiemdziesiąt cztery zł. 00/100gr.), na które się składa: 
1/  wynagrodzenie zasadnicze4.400,00 zł.2/  dodatek za wysługę lat


      16% wynagrodzenia zasadniczego704,00 zł.3/  dodatek funkcyjny1.500,00 zł.4/  dodatek specjalny 20 %


wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego1.180,00 zł.
   § 2. Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia i ma zastosowanie od 6 grudnia 2006r.Przewodniczący Radymgr Henryk
Masłowski Uzasadnienie: Zgodnie
z art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr
142, poz.1591 ze zm.) do właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia burmistrza.Niniejszą
uchwałę należy podjąć w związku z rozpoczęciem nowej kadencji burmistrza
Bronisława Karpińskiego.. Wynagrodzenie ustala się a podstawie przepisów rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach
powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz.1223 i z 2006r. Nr
39, poz.272).
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-01-30 14:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1612
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-02-02 14:54

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7925829
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-19 13:11

Stopka strony