Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść stronyUchwała nr
III/22/06Rady
Miejskiej w Kamieniu Pomorskimz dnia 28
grudnia 2006r.

w
sprawie planu pracy Rady Miejskiej i
stałych Komisji RadyNa
podstawie przepisów art. 21 ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U. z
2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 271 i Nr
214, poz.1086, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz.1457, Nr
181, poz.1337) oraz § 7 ust. 1 i § 34
ust. 1 Statutu Gminy Kamień Pomorski uchwala się, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady na rok 2007, stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiejmgr Henryk
MasłowskiZałącznik Nr 1do
uchwały Nr III/22/06Rady
Miejskiej w Kamieniu Pomorskimz dnia 28
grudnia 2006r.PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIMna rok
2007I kwartał

Informacja
z działalności Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kamieniu Pomorskim
za 2006r. oraz Punktów Bibliotecznych w terenie.Sprawy
bieżące.

II kwartał

Informacja
z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kamieniu Pomorskim oraz
klubów sportowych za 2006 r. i
przygotowanie do sezonu letniego.Informacja
z działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kamieniu Pomorskim
za 2006r.Informacja
z działalności Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. za 2006r.Sprawozdanie
z prac Rady Miejskiej i stałych Komisji
Rady za 2006r.Sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy Kamień Pomorski za
2006r.Uchwała w
sprawie absolutorium dla Burmistrza Kamienia Pomorskiego.Sprawy
bieżące.

III
kwartał

Sprawozdanie
z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.Informacja
z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2006/2007.Analiza
realizacji zadań gminy w zakresie pomocy socjalnej za 2006r.- Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kamieniu Pomorskim.Ocena
stanu i stopnia wykonania Uchwały nr VII/92/03 z dnia 17 kwietnia 2003r. Rady
Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamień Pomorski w latach 2003-2007.Informacja
dotycząca stanu i planowanego rozwoju infrastruktury na terenach wiejskich.Analiza
Strategii Rozwoju Gminy Kamień Pomorski.Sprawy
bieżące.

IV kwartał

Analiza Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego.Projekt
budżetu gminy na 2008r.Zatwierdzenie
planów pracy Komisji i Rady Miejskiej na
2008 rok.Sprawy
bieżąceZałącznik Nr 2do
uchwały Nr III/22/06Rady
Miejskiej w Kamieniu Pomorskimz dnia 28
grudnia 2006r.PLAN PRACYKomisji
RewizyjnejNA
ROK 2007I kwartał

Rozpatrywanie
skarg wniesionych do Rady Miejskiej.Zlecone
zadania przez Radę Miejską.Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej za 2006 rok.

II kwartał

Analiza
działalności jednostki budżetowej MOKiS w Kamieniu Pomorskim za rok 2006.Analiza i
ocena sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 oraz opracowanie wniosku
absolutoryjnego.Rozpatrywanie
skarg wniesionych do Rady Miejskiej.Zadania
zlecone przez Radę Miejską.

III
kwartał

Analiza
wykonania budżetu za I półrocze 2007r.Rozpatrywanie
skarg wniesionych do Rady Miejskiej.Zadania
zlecone przez Radę Miejską.

IV kwartałOpracowanie
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.Rozpatrywanie
skarg wniesionych do Rady Miejskiej.Zadania zlecone
przez Radę Miejską.Załącznik
nr 3do uchwały
nr III/22/06Rady
Miejskiej w Kamieniu Pomorskimz dnia 28
grudnia 2006r.

P L A
N P R A C YKomisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Lecznictwa Uzdrowiskowego,Sportu i Turystykina 2007 rokI kwartał

Informacja
z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kamieniu Pomorskim oraz
poszczególnych klubów sportowych za 2006r.Wyjazdowe
posiedzenie Komisji do świetlicy socjoterapeutycznej w Kukułowie i do świetlicy wiejskiej w Stawnie.Analiza
materiałów sesyjnych.

II kwartał

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2006r.Informacja
z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. za 2006r.Sprawozdanie
z realizacji zadań Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Lecznictwa Uzdrowiskowego,
Sportu i Turystyki za 2006r.Analiza
materiałów sesyjnych.III
kwartał

Informacja
z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2006-2007.Analiza
budżetu gminy za I-sze półrocze 2007r.Wyjazdowe
posiedzenie Komisji w sprawie przygotowania szkół i placówek oświatowych do
rozpoczęcia roku szkolnego 2007-2008.Analiza
materiałów sesyjnych.IV kwartał

Przygotowanie
wniosków do budżetu na rok 2008.Opracowanie
planu pracy Komisji na rok 2008.Analiza
materiałów sesyjnych.

Komisja
planuje odbywać posiedzenia przed sesją.Posiedzenia
mogą być zwoływane niezależnie od planu
pracy Komisji, gdybędzie wymagała
tego bieżąca sytuacja .

Załącznik Nr 4do
uchwały Nr III/22/06Rady
Miejskiej w Kamieniu Pomorskimz dnia 28
grudnia 2006r.PLAN PRACYKomisji
Gospodarki Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Porządku PublicznegoNA
ROK 2007

I kwartał

Zorganizowanie
spotkania z sołtysami.Spotkanie
odnośnie zorganizowania wypoczynku letniego dzieci ze środowisk wiejskich.Analiza materiałów
sesyjnych.II kwartał

Wyjazdowe
posiedzenie Komisji w sprawie dróg wiejskich, oświetlenia i dzikich wysypisk.Spotkanie
odnośnie stworzenia programu i finansowania
wypoczynku zimowego dzieci ze środowisk wiejskich.Sprawozdanie
z prac Komisji Gospodarki Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
za 2006 rokAnaliza
materiałów sesyjnych.

III kwartał

Informacja
o realizacji budżetu za I półrocze 2007 r.Analiza
materiałów sesyjnych.

IV kwartał

Analiza
wykonania wniosków z zakresu remontu dróg, oświetlenia i dzikich wysypisk za
trzy kwartały 2007r.Opracowanie
planu pracy Komisji na 2008 r.Analiza
materiałów sesyjnych.Komisja
planuje odbywać posiedzenia przed sesją.Posiedzenia
mogą być zwoływane niezależnie od planu
pracy Komisji, gdybędzie
tego wymagała bieżąca sytuacja .


Załącznik Nr 5do
uchwały Nr III/22/06Rady
Miejskiej w Kamieniu Pomorskimz dnia 28
grudnia 2006r.PLAN PRACYKomisji
Inicjatyw, Rozwoju Gospodarczego i BudżetuNA
ROK 2007I kwartał

Analiza
materiałów sesyjnych.Analiza
wykonania budżetu za rok 2006.Analiza
utrzymania szkół za lata 2004-2006

II kwartał

Analiza
sprawozdania z działalności MOKiS-u w
Kamieniu Pomorskim za 2006r.Informacja
z działalności ZGM w Kamieniu Pomorskim
za 2006r.Analiza
wykonania budżetu za rok 2006.Sprawozdanie
z prac Komisji Inicjatyw, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu za 2006r.Analiza
materiałów sesyjnych.

III
kwartał

Analiza wykonania
budżetu za I półrocze 2007r.Analiza
realizacji zadań gminy w zakresie pomocy socjalnej za 2006r.- Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kamieniu Pomorskim.Analiza
materiałów sesyjnych.

IV kwartał

Analiza
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.Analiza
sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym za trzy
kwartały 2007r.Analiza
projektu budżetu gminy na 2008 rok.Przygotowanie
i omówienie wniosków do budżetu na 2008 rok.Opracowanie
planu pracy Komisji na 2008 rok.Analiza
materiałów sesyjnych.Komisja
planuje odbywać posiedzenia przed sesją.Posiedzenia
mogą być zwoływane niezależnie od planu
pracy Komisji, gdy będzie tego wymagała bieżąca sytuacja .
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-01-30 14:56
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-30 15:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1767
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-30 15:01

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7997866
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-15 13:37

Stopka strony