Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr V/74/2003
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 stycznia 2003r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy
Kamień Pomorski Andrzeja Jędrzejewskiego


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806) oraz § 3 pkt 2a i § 7 pkt 1a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania
i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 61, poz.707; z 2001r. Nr 34, poz.392 oraz z 2002r. Nr 157, poz.1308 i Nr 210, poz.1784) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne brutto Burmistrza Gminy Kamień Pomorski Andrzeja Jędrzejewskiego w łącznej wysokości 7.872,00 złotych (słownie: siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa zł. 00/100gr.), na które się składa:

1/ wynagrodzenie zasadnicze 4.400,00 zł.
2/ dodatek za wysługę lat
18% wynagrodzenia zasadniczego 792,00 zł.
3/ dodatek funkcyjny 1.500,00 zł.
4/ dodatek specjalny 20 % 1.180,00 zł.


§ 2. Dodatek specjalny za okres od 19 listopada 2002r. do dnia 31 grudnia 2002r.
wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, ustalonego Uchwałą
Nr I/3/2002 z dnia 19 listopada 2002r.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr I/3/2002 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie
ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy Kamień Pomorski
Andrzeja Jędrzejewskiego.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2003r.
Przewodniczący Rady

mgr Henryk Masłowski
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-28 20:08

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1926
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-28 20:08

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7997859
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-15 13:37

Stopka strony