Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


Ogłoszenie o
rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


GMINA KAMIEŃ POMORSKI
STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKIogłasza przetarg nieograniczony
na:
Obsługa geodezyjna Gminy Kamień Pomorski na 2007 rok

Wspólny Słownik Zamówień: 70100000-2Przedmiot zamówienia obejmuje:1. podział gruntu zabudowanego i niezabudowanego,2. rozgraniczenie nieruchomości,3. wznowienie granic nieruchomości,4. wznowienie granic nieruchomości i pomiar
powierzchni z dokładnością do 1m2,5. sporządzenie wykazu zmian gruntowych,6. połączenie nieruchomości,7. scalenie i podział nieruchomości w trybie
przepisów rozdziału 2 "Scalenie i podział nieruchomości" ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w
formularzu cenowym stanowiącym wraz z formularzem oferty załącznik do
niniejszej specyfikacji.Termin wykonania zamówienia : 2007-12-31Termin związania
ofertą:
30 dniWadium: 500.00 zł (słownie: pięćset
00/100 zł)Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 12

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także
dostępna na stronie internetowej: www.bip.kamienpomorski.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:·
w
zakresie proceduralnym:
1Aneta Różańska -
Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3823965.
·
w
zakresie merytorycznym:
1Krystyna
Cirko - Geodeta
Gminy tel. ( 091) 3823967


Oferty należy
składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2007-02-22 do godz. 09:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni
na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), spełniający warunki i
wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
NrKryterium


Waga


1Cena70%2Termin wykonania30%


KAMIEŃ POMORSKI dnia: 2007-02-13


  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-02-13 12:56
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-02-13 13:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1795
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-02-13 13:12

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7932846
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-21 15:07

Stopka strony