Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr V/29/07


Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim


z dnia 26 stycznia 2007 r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe

odprowadzanie ścieków.

Na
podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006r. Nr 123
poz.858 uchwala się, co następuje:


§ 1.
Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy
Kamień Pomorski w wysokości 2,24 zł za 1m3 wody ( plus podatek Vat) z
urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z
o.o. w Kamieniu Pomorskim.§ 2. Zatwierdza się
taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamień Pomorski w
wysokości 3,46 zł za 1m3
ścieków / plus podatek Vat/ - do
urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o.o. w Kamieniu Pomorskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15
marca 2007r.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Henryk Masłowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/29/07


Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim


z dnia 26 stycznia 2007r.Zgodnie z przepisami art.24
ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.
z 2006r. Nr 123, poz.858) taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdza Rada Miejska – na wniosek
przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego określającego taryfę.

Ceny i stawki opłat zawarte we „
Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków „ przedłożonym przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o.o. w Kamieniu
Pomorskim określone są na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień Pomorski oraz planowanych i
uzasadnionych kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń zaopatrzenia w wodę
oraz odbioru i oczyszczania ścieków powiększonych o narzut zysku.

Wysokość stawek opłat za dostarczaną wodę powstała w wyniku
podzielenia planowanych kosztów ogólnych
przez ilość dostarczanej wody, a za odprowadzanie
ścieków
- w wyniku podzielenia planowanych kosztów przez ilość
odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie
ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody przez ilość przyjętych do oczyszczania ścieków.Szczegółowy opis i wyliczenie
poszczególnych pozycji kosztów mających wpływ na ich wysokość zawiera wniosek o
zatwierdzenie Taryf przedstawiony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółkę z o.o. w Kamieniu Pomorskim. Obowiązująca stawka opłat za dostarczanie
wody w roku 2006 wynosiła 2,00 zł za 1m3 wody ( plus podatek Vat).Wnioskowana stawka opłaty za
dostarczanie wody na 2007r. wynosi 2,24 zł za 1m3 wody ( plus podatek Vat) i jest wyższa od
stawki opłat obowiązującej w roku 2006 o 0,24 zł za 1m 3 wody ( plus
podatek Vat), co stanowi wzrost stawki opłat o 12%.Powyższa stawka opłat dotyczy
wszystkich odbiorców.

Wzrost stawki opłat 2007r w
zakresie zaopatrzenia w wodę wynika z powodu:1). Wzrostu cen produkcji
sprzedanej przemysłu w 2007r. o 3%,2). Wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych w 2007 r. w wysokości 1.9 %,3). Wzrostu płac, w oparciu o
negocjowany system kształtowania wynagrodzeń o 3,4%,4). Wzrostu kosztu opłat za
energię elektryczną o 7.956 zł.5). Wzrostu kosztów remontów o 1.810 zł,6). Wzrostu kosztów materiałowych
o 2.579 zł.

Obowiązująca stawka opłat za odprowadzanie ścieków w roku 2006
wynosiła 3,16 zł za 1m 3
ścieków ( plus podatek Vat) )Wnioskowana stawka opłat za
odprowadzanie ścieków na rok 2007 wynosi 3,46 złza 1 m3 ścieków ( plus
podatek Vat).Wnioskowana stawka opłat jest
wyższa od stawki opłat w zakresie odprowadzaniai oczyszczania ścieków
obowiązującej w roku 2006 w wysokości 3,16 zł za 1 m3o 0,30 zł za 1m3 ścieków ( plus podatek Vat)
co stanowi wzrost stawki opłat o 9,5 %.Na planowany wzrost stawki opłat
wpłynęły następujące czynniki:1) Wzrost cen towarów i usług
konsumpcyjnych na poziomie 1.9 %.2). Wzrost cen produkcji
sprzedanej przemysłu na poziomie 3 %.3). Wzrost płac w oparciu o
negocjowany system kształtowania wynagrodzeń o 3,4%.4). Wzrost kosztów zakupu
materiałów o 2.066 zł.5). Wzrost kosztów energii
elektrycznej o 12.882 zł6). Wzrost kosztów opłat za
ochronę środowiska o 2.294 zł.7). Wzrost kosztów za usługi „
obce” o 45.535 zł.8). Wzrost kosztów remontów o
5.130 zł.


Mając na uwadze powyższe
uzasadnienie – proszę o podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia powyższych
Taryf opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na okres od dnia 15
marca 2007r do dnia 14 marca 2008r.  • autor lub odpowiedzialny za treść:
    data wytworzenia: 19.02.2007
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-02-19 19:04
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-02-19 19:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1759
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-02-19 19:07

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7601249
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-16 15:24

Stopka strony