Szybkie linki

Treść strony

UCHWAŁA Nr XII/135/03

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2003 r.


w sprawie opłaty targowej.


Na podstawie art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84, Nr200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) uchwala się, co następuje:

§ 1.Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w następujących wysokościach:
1/ przy sprzedaży z samochodu lub przyczepy :
a/ artykułów spożywczych
b/ artykułów przemysłowych
c/ artykułów spożywczo-przemysłowych
2/ przy sprzedaży z wozu konnego:
a/ artykułów rolnych
b/ zwierząt
3/ przy sprzedaży obnośnej:
a/ artykułów spożywczych
b/ artykułów przemysłowych
c/ artykułów spożywczo-przemysłowych
d/ indywidualnych producentów
sprzedających wytwory własnej produkcji dopuszczone do handlu
(sery, jaja, mleko po pasteryzacji, miód itp.)
4/ przy sprzedaży małych ilości (do 20kg) warzyw, jagód, grzybów od osoby.
5/ zajęcie placu pod stoisko do sprzedaży niezależnie od branży lub
wykonywanych czynności rzemieślniczych za 1m2 zajmowanej
powierzchni.
11,00 zł.
11,00 zł.
11,00 zł.

1,10 zł.
5,50 zł.

11,00 zł.
11,00 zł.
11,00 zł.


1,10 zł.
1,10 zł.


1,20 zł.


§ 2. Za teren przeznaczony pod stałe stoisko sprzedaży, ustala się, w okresie od 1 stycznia do 31 maja i od 1 października do 31 grudnia każdego roku dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 0,80 zł za m 2 .

§ 3.1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.
2. Ustala się wysokość inkasa w wysokości 15% pobranej kwoty.
3. Inkasentem jest osoba fizyczna, która została wybrana po przeprowadzeniu przetargu, z którą Burmistrz zawiera umowę o inkaso.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

Str.2

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit


  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 00:57

Adres

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968, REGON Urzędu: 000528356
NIP Gminy: 986-01-57-013, REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. <-- kliknij

Kontakt

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.