Szybkie linki

Treść strony

Zamawiający:
Burmistrz Kamienia Pomorskiego
72-400 Kamień Pomorski, pl. Stary Rynek 1, tel. +48 91 3821142, fax +48 91 3821144

(Działając w trybie art. 15 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664, Nr 113, poz. 984, Nr 197, poz. 1661)

O g ł a s z a

przetarg nieograniczony


Przedmiot zamówienia: OBSŁUGA GEODEZYJNA GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2003 ROK, NA N/W PRACE GEODEZYJNE:
- podział gruntu nie- i zabudowanego oraz sporządzenie dokumentacji do celów prawnych
- rozgraniczenie nieruchomości,
- wznowienie granic nieruchomości,
- opracowanie mapy do celów projektowych, nowy pomiar,
- sporządzenie opisu nieruchomości (po uprzednim wznowieniu granic),
- sporządzenie wykazu zmian gruntowych,
- opracowanie mapy do celów projektowych, pomiar uzupełniający,
- scalenie (połączenie) nieruchomości i sporządzenie dokumentacji do celów prawnych,
- scalenie i podział nieruchomości w trybie przepisów rozdziału 2 "Scalenie i podział nieruchomości" ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
- inwentaryzacja powykonawcza budynku wraz z przyłączami,
- inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego.

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia po uiszczeniu opłaty w wysokości: 20,- zł. oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Krystyny Cirko w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, pl. Stary Rynek 1, pok. nr 14.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie: 500,- zł. (słownie: pięćset złotych).
Miejsce wnoszenia wadium - kasa Urzędu Miejskiego lub bank PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O/Kamień Pomorski nr konta: 11001412-895-2303-111-5
Wadium należy wnieść do dnia 24 lutego 2003 roku do godz. 14:00.

3. Oferty należy składać do dnia 24 lutego 2003 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, pok. nr 8, I piętro.

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 lutego 2003 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

5. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych i zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz złożą wymagane dokumenty.


O g ł o s z e n i e
Burmistrza Kamienia Pomorskiego
W związku z ogłoszonym w dniu 04 lutego 2003r. przetargiem nieograniczonym na obsługę geodezyjną Gminy Kamień Pomorski na 2003r. informuję, że zmieniony został termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2003r. do godziny 9:00 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, pok. nr 8, I piętro.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-26 07:33

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968, REGON Urzędu: 000528356
NIP Gminy: 986-01-57-013, REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. <-- kliknij

Kontakt

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.