Szybkie linki

Treść strony

Zamawiający:
Burmistrz Kamienia Pomorskiego
72-400 Kamień Pomorski, pl. Stary Rynek 1, tel. +48 91 3821142, fax +48 91 3821144

(Działając w trybie art. 15 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664, Nr 113, poz. 984, Nr 197, poz. 1661)

O g ł a s z a

przetarg nieograniczony


2. Przedmiot zamówienia:
"Uzbrojenie działek przy ul. Mieszka I w Kamieniu Pom. w wodocišg i kanalizację sanitarnš"
Zakres robót:
1) Wykonanie rurocišgów wodnych ř 110 mm z rur PVC dł.277 m.
2) Wykonanie przyłšczy wodocišgowych ř 32 mm z rur PE dł. 68,5m.
3) Wykonanie rurocišgów kanalizacji sanitarnej ř 0,20m z rur PCW dł. 346 m.
4) Wykonanie przykanalików kanalizacji sanitarnej ř 0,16m z rur PCW dł. 162 m.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie -27.06.2003r. - zakończenie - 31.08.2003r.
4. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art.19 ust.1 art.22 ust. 7 ustawy, oraz złożą oświadczenie, że:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania robót określonych w ogłoszeniu o przetargu,
3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.19 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych,
5. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
6. Formularz zawierajšcy specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz druk oferty można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pom. Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej pokój nr 16.
7. Oferty należy składać do dnia 17.06.2003r godz.900 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. Stary Rynek 1.
8. Otwarcie ofert nastšpi w dniu 17.06.2003r. godz.1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom.
9. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 % aa
10. Zamawiający ustala wadium w wysokości 2.000 zł. Wadium należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. do dnia 17.06.2003r. godz. 900.
11. Zamawiający nie dopuszcza składowania ofert częściowych, równoważnych oraz wariantowych.
12. Pracownikiem do kontaktów z oferentami jest Ryszard Bartosz Urząd Miejski w Kamieniu Pom. nr lokalu 16, tel. 91-3821142. Informacje dotyczące przetargu będą udzielane od godz.830 do godz.1530.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-26 07:35

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968, REGON Urzędu: 000528356
NIP Gminy: 986-01-57-013, REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. <-- kliknij

Kontakt

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
w poniedziałek: 8.00 - 15.00

od wtorku do piątku: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.