Szybkie linki

Treść strony
Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 128 /2003

z dnia 09 grudnia 2003 r.

BURMISTRZ
KAMIENIA POMORSKIEGO


OGŁASZA WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z 7 DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE ROKOWAŃ

W DNIU 29 GRUDNIA 2003 r.l.p.
Nr księgi wieczystej
Nr i powierzchnia nieruchomości
Położenie nieruchomości, opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie miejscowym (obowiązującym do 31 grudnia 2003 roku)
Wartość nieruchomości (do negocjacji) wadium12

3456

7


2196721967

29517249872196121961

21966


działka nr 86/13 o pow. 24,3549 hadziałka nr 86/16

o pow. 321,8783 ha

działka nr 86/14 o pow. 11,9957 hadziałka nr 86/15 o pow. 1,6143 ha

działka nr 145 o pow. 0,3230 ha

działka nr 149 o pow. 1,7439 hadziałka nr 19 o pow. 9,6948 haRazem:

371,6049 ha


ŚniatowoŚniatowo

ŚniatowoŚniatowo

Droga

PłastkowoPłastkowo

Giżkowo
FEW-RP, Dw
RP, FEW-RP, PS, GPZ, PP, KW 3, Dw

FEW-RP, DwKW 1

KKb/RPKKb/RP

PP
Wartość do negocjacji

7 376 800,- złwadium

368.840,- zł
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- FEW-RP – tereny lokalizacji farm elektrowni wiatrowych z użytkami rolniczymi z zakazem zabudowy mieszkaniowej

- PP – Tereny przemysłowe

- GPZ – tereny głównych punktów zasilających

- PS – tereny składowe i produkcyjne

- KKb/RP – bocznica kolejowa wariantowo teren rolniczy

- RP – tereny użytków rolniczych z zakazem zabudowy mieszkaniowej

- KW 1 drogi lokalne (wewnętrzne) istniejące

- KW 3 drogi dojazdowe (wewnętrzne)

- Dw – zasady usytuowania dróg dojazdowych i placów manewrowych (montażowych)Nieruchomość opisana w pkt. 1-7 obciążona jest umową dzierżawy zawartą na okres od 29 kwietnia 2003 roku do 28 kwietnia 2028 roku

Z warunkami umowy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim w pokoju nr 15.

W gruncie znajduje się 16 zbiorników paliwowych.Oferty w formie pisemnej należy złożyć w terminie do dnia 22 grudnia 2003 roku . Oferta powinna zawierać : dane oferenta, adres do korespondencji, nr telefonu, oznaczenie nieruchomości, której dotyczą rokowania, (nr, położenie), oferowaną cenę za nabycie nieruchomości, własnoręczny podpis oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie wadium w wysokości 5 % wartości nieruchomości. Wadium winno być wpłacone gotówką najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym dniem rokowań, tj. do dnia 22 grudnia 2003 roku, w kasie urzędu miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim nr 11001412-895-2303-111-5 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium wpłacone przez uczestnika rokowań, którego ustanowiono nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny sprzedaży tej nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli uczestnik rokowań, który podpisał protokół z rokowań nie stawił się do zawarcia aktu notarialnego.

Pozostałym uczestnikom rokowań wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu rokowań.

Uczestnicy rokowań biorą w nich udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie oboje biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.Rokowania odbędą się w dniu 29 grudnia 2003 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu PomorskimSzczegółowe informacje na temat rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim (pokój nr 14) lub pod numerem telefonu 3821142 wewn. 127.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-09-02 09:08

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968, REGON Urzędu: 000528356
NIP Gminy: 986-01-57-013, REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. <-- kliknij

Kontakt

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.