Szybkie linki

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIII/237/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2004r.w sprawie planu pracy Komisji Inicjatyw,
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu


Na podstawie przepisów art. art. 19 ust.2, 21 ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), uchwala się, co następuje :


§ 1. Uchwala się plan pracy Komisji Inicjatyw, Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/237/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2004 r.


P l a n p r a c y
Komisji Inicjatyw, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
przy Radzie Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
na rok 2005.

I kwartał

1.Informacja z działalności MOKiS w Kamieniu Pomorskim za 2004r.
2.Analiza materiałów sesyjnych.

II kwartał

1.Informacja z działalności ZGM w Kamieniu Pomorskim za 2004r.
2.Informacja o gospodarce odpadami przed sezonem.
3.Analiza celowości kosztów zbiórki odpadów wtórnych.
4.Analiza wykonania budżetu za rok 2004.
5.Sprawozdanie z prac Komisji Inicjatyw, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu za 2004r.
6.Analiza materiałów sesyjnych.

III kwartał

1.Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2005r.
2.Analiza realizacji zadań gminy w zakresie pomocy socjalnej za 2004r.- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim.
3.Analiza zadań gminy w zakresie oświaty.
4.Analiza działalności MOKiS w kamieniu Pomorskim po roku funkcjonowania.
5.Analiza materiałów sesyjnych.

IV kwartał
1. Analiza Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
1.Analiza sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym za trzy kwartały 2005r.
2.Analiza projektu budżetu gminy na 2006 rok.
3.Przygotowanie i omówienie wniosków do budżetu na 2006 rok.
4.Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rok.
5.Analiza materiałów sesyjnych.


Komisja planuje odbywać posiedzenia przed sesją.
Posiedzenia mogą być zwoływane niezależnie od planu pracy Komisji, gdy będzie tego wymagała bieżąca sytuacja .
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-03-01 09:18

Adres

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968, REGON Urzędu: 000528356
NIP Gminy: 986-01-57-013, REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. <-- kliknij

Kontakt

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.