Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


GMINA KAMIEŃ POMORSKI
STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
ogłasza przetarg nieograniczony

na :
Remont cząstkowy ulic o nawierzchni bitumicznej w mieście, w technologii uzupełniania ubytków "masa na gorąco"

Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6
Remont cząstkowy ulic o nawierzchni bitumicznej winien być wykonywany sukcesywnie w okresie od dnia 16.05.2005r. do 31.12.2005r. poprzez wycięcie obłamanych krawędzi przy ubytkach oraz uzupełnienie masą asfaltowo-gryzową na gorąco i zagęszczenie uzupełnionej części.
Termin wykonania zamówienia : 3 dni licząc od dnia otrzymania wskazania ubytku przez Inspektora Urzędu Miejskiego Pana Pawła Wołosiaka
Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 16.05.2005r.do dnia: 31-12-2005r.
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 500.00 zł (słownie: pięćset 00/100 zł)

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 16

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w zakresie proceduralnym:
1
Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3821142.
w zakresie merytorycznym:
1
Paweł Wołosiak - Inspektor w referacie PIGK tel. ( 091) 3821142

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2005-05-04 do godz. 09:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu potwierdzenia spełniania warunków należy złożyć oświadczenie (załącznik do SIWZ).

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
NrKryteriumWaga
1Cena wykonania remontu cząstkowego 1 m2 nawierzchni bitumicznych100%

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-04-20 08:45
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-04-20 08:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1857
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-20 08:47

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7931241
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-21 15:07

Stopka strony