Szybkie linki

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


GMINA KAMIEŃ POMORSKI
STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
ogłasza przetarg nieograniczony

na :
Remont dróg gruntowych na terenie gminy Kamień Pomorski

Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6
Wykonanie remontu dróg gruntowych na terenie gminy Kamień Pomorski w technologii zależnej od użytego materiału do budowy drogi (uzupełnienie ubytków tłuczniem, żużlem, żwirem itp.). Wyrównanie nawierzchni jezdni przy użyciu odpowiednich maszyn drogowych.
Szczegółowy zakres robót określają kosztorysy „ślepe”.
Termin wykonania zamówienia : 7 dni licząc od dnia otrzymania wskazania drogi do remontu przez Inspektora Urzędu Miejskiego Pana Pawła Wołosiaka.
Umowa zostanie zawarta do dnia 31-12-2005r.
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 500.00 zł (słownie: pięćset 00/100 zł)

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 16

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w zakresie proceduralnym:

1 Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3821142.
w zakresie merytorycznym:

1 Paweł Wołosiak - Inspektor w referacie PIGK tel. ( 091) 3821142

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2005-05-24 do godz. 09:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu potwierdzenia spełniania warunków należy złożyć oświadczenie załączone do SIWZ.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:


Nr Kryterium Waga
1 Cena remontu 1m2 nawierzchni drogi
w tym:
-1 cena 1m2 drogi żużlowej
-2 cena 1m2 drogi tłuczniowej
-3 cena 1m2 drogi nieulepszonej gruntowej 100%

drukujdrukuj

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-05-16 11:50

Adres

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968, REGON Urzędu: 000528356
NIP Gminy: 986-01-57-013, REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. <-- kliknij

Kontakt

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.