Szybkie linki

Treść strony

Rodzina 500+

500+.jpgŚwiadczenia wychowawcze będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ul. Kopernika 26. Warunki oraz zasady nabywania prawa do świadczenia wychowawczego określa ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, opublikowana 17 lutego 2016r. (Dz. U z 2016r., poz. 195).

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wynosi miesięcznie 500 zł. Przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18 roku życia. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody rodziny.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko przysługuje, jeżeli dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł - lub gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko 1200 zł. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć:
- oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
- w przypadku cudzoziemców- określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
- w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

Do dochodu rodziny wlicza się alimenty od drugiego rodzica, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego a także świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1)    dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2)    dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3)    pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4)    członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego lub stypendiów dla uczniów i studentów.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 kwietnia 2016r.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 30 czerwca 2016 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie. Np. wniosek złożony w lipcu – świadczenie od lipca.
 

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznane na okres od 1 kwietnia 2016 r.       do 30 września 2017 r. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy – od 01 października do 30 września. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim ul. Kopernika 26, pok. 111 (I piętro - obok ZUS-u), w godz. 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Kontakt telefoniczny 91 38 22 779.

  • autor informacji: osoba odpowiedzialna za treść - Aleksandra Gołdyn
    data wytworzenia: 2016-03-09
  • opublikował: Balbina Kaczanowska
    data publikacji: 2016-03-09 13:34
  • zmodyfikował: Balbina Kaczanowska
    ostatnia modyfikacja: 2016-12-07 12:18

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968, REGON Urzędu: 000528356
NIP Gminy: 986-01-57-013, REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. <-- kliknij

Kontakt

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.