Szybkie linki

Treść strony

Uchwała Nr III/10/2002
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 12 grudnia 2002 roku

w sprawie wysokości podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9 , poz. 84, Nr 200, poz. 1683 ) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 15,00 zł.
§ 2. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów dla emerytów i rencistów
w wysokości 5,50 zł.
§ 3. 1. Termin płatności podatku ustala się do dnia 30 czerwca każdego roku, za który przypada obowiązek podatkowy.
2. W przypadku nabycia nowego psa, obowiązek podatkowy powstaje w terminie 14 dni od dnia nabycia.
§ 4. 1. Na terenie miasta podatek płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego.
2. Na terenach wiejskich pobór podatku następuje w drodze inkasa.
3. Inkasentami podatku ustala się sołtysów gminy Kamień Pomorski.
4. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 10% pobranej kwoty.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/193/2000 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokość stawek podatku od posiadania psów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życia z dniem 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Przewodniczący Rady
mgr Henryk Masłowski
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-06-22 12:08

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968, REGON Urzędu: 000528356
NIP Gminy: 986-01-57-013, REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. <-- kliknij

Kontakt

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
w poniedziałek: 8.00 - 15.00

od wtorku do piątku: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.