Szybkie linki

Treść strony

Burmistrz Kamienia Pomorskiego
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na dzień 19 października 2005 roku
o godzinie 10:00

na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w miejscowości Wrzosowo gm. Kamień Pomorski :

1.dz. nr 224/118 o pow. 840 m2, kw nr 19256, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 30.000 zł (netto)
wadium 3.000 zł

2.dz. nr 224/119 o pow. 840 m2, kw nr 19257, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 30.000 zł (netto)
wadium 3.000 zł

3.dz. nr 224/120 o pow. 831 m2, kw nr 19258, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 30.000 zł (netto)
wadium 3.000 zł

4.dz. nr 224/121 o pow. 1.115 m2, kw nr 19259, użytek R III b,
cena wywoławcza 39.000 zł (netto)
wadium 3.900 zł

5.dz. nr 224/130 o pow. 1.374 m2, kw nr 19268, użytek R III b
cena wywoławcza 50.000 zł (netto)
wadium 5.000 zł

6.dz. nr 224/122 o pow. 4.134 m2, kw nr 19260, użytek R III a, III b,
cena wywoławcza 180.000 zł (netto)
wadium 18.000 zł

INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH
Miejscowy plan zagospodarowania dla nieruchomości wymienionych w pkt 1-5 powyższego wykazu przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową oraz usług komercyjnych, dla nieruchomości wymienionej w pkt 6 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje funkcję usług komercyjnych i parkingów.
Działki nie są uzbrojone i nie wyłączone z produkcji rolnej.
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi, ani nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

WARUNKI PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2005 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium .
Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce (zł) w terminie do 14 października 2005 roku na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr 44124038681111000040908913, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie urzędu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu warunkowej umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia warunkowej umowy sprzedaży.
Ogłoszony przetarg może zostać z uzasadnionej przyczyny odwołany.
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu , zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Kamienia Pomorskiego.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-09-15 14:05

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968, REGON Urzędu: 000528356
NIP Gminy: 986-01-57-013, REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. <-- kliknij

Kontakt

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.