Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

GMINA KAMIEŃ POMORSKI
STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
ogłasza przetarg nieograniczony


na :
Usługi w zakresie wykonywania prac geodezyjnych

Wspólny Słownik Zamówień: 70100000-2

Zadanie częściowe nr:

1 Temat: przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości
Opis: przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 58/2 o pow. 0,55ha, obręb Rzewnowo gm. Kamień Pomorski, z nieruchomościami oznaczonymi jako działka nr 61, 58/1, 59, 60 i 77 obr. Rzewnowo gm. Kamień Pomorski Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2 Temat: wznowienie granic nieruchomości
Opis: wznowienie granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr:- 224/91-224/93, 224/102 i 224/106, obręb Wrzosowo gm. Kamień Pomorski, 16 punktów granicznych,- 28 obr. Strzeżewo gm. Kamień Pomorski, 4 punkty graniczne,- 3/55 obr. Rarwino gm. Kamień Pomorski, 20 punktów granicznych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia :

Dla zadania częściowego nr 1: 40 dni (za termin wykonania umowy uznaje się dzień, w którym Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół graniczny)
Dla zadania częściowego nr 2: 14 dni (za termin wykonania umowy uznaje się dzień, w którym Wykonawca okaże Zamawiającemu granice nieruchomości)

Termin związania ofertą: 30 dni

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 14

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
w zakresie proceduralnym:
1 Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3823965.
w zakresie merytorycznym:
1 Krystyna Cirko - geodeta gminy tel. ( 091) 3823967

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2005-11-03 do godz. 09:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
NrKryteriumWaga
1Cena (koszt)70%
2Termin wykonania30%


KAMIEŃ POMORSKI dnia: 2005-10-14
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-10-14 14:05
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-10-14 14:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1829
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-14 14:06

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7928727
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-20 15:14

Stopka strony