Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczonyGMINA KAMIEŃ POMORSKI
STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
ogłasza przetarg nieograniczony

na :
Przebudowa istniejących alejek na Cmentarzu Komunalnym w Kamieniu Pomorskim

Wspólny Słownik Zamówień: 45112714-3
Wykonanie remontu alejek na cmentarzu komunalnym poprzez utwardzenie istniejących ciągów pieszych.
Wykonanie nawierzchni betonowej (B-25) na podbudowie betonowej (B-15) i warstwie odcinającej piaskowej.
Szerokość pasa pieszo jezdnego 2,50m, pobocza gruntowego do 0,5m na długości 255m. grubość nawierzchni betonowej 8cm, grubość podbudowy 12cm, grubość warstwy odcinającej 5cm.
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ.
Termin wykonania zamówienia (wymagany): 2005-12-29
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 500.00 zł (słownie: pięćset 00/100 zł)

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 30.00 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 16

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
w zakresie proceduralnym:
1 Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3823965.
w zakresie merytorycznym:
1 Paweł Wołosiak - Inspektor w referacie PIGK tel. ( 091) 3821142

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2005-11-14 do godz. 09:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-10-27 09:13
NrKryteriumWaga
1Cena (koszt)90%
2. Skrócenie wymaganego terminu wykonania zamówienia10%
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-10-27 09:13
KAMIEŃ POMORSKI dnia: 2005-10-25
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-10-27 09:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1821
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-27 09:15

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7925447
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-19 13:11

Stopka strony