Szybkie linki

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczonyGMINA KAMIEŃ POMORSKI
STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
ogłasza przetarg nieograniczony

na :
Przebudowa istniejących alejek na Cmentarzu Komunalnym w Kamieniu Pomorskim

Wspólny Słownik Zamówień: 45112714-3
Wykonanie remontu alejek na cmentarzu komunalnym poprzez utwardzenie istniejących ciągów pieszych.
Wykonanie nawierzchni betonowej (B-25) na podbudowie betonowej (B-15) i warstwie odcinającej piaskowej.
Szerokość pasa pieszo jezdnego 2,50m, pobocza gruntowego do 0,5m na długości 255m. grubość nawierzchni betonowej 8cm, grubość podbudowy 12cm, grubość warstwy odcinającej 5cm.
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ.
Termin wykonania zamówienia (wymagany): 2005-12-29
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 500.00 zł (słownie: pięćset 00/100 zł)

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 30.00 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 16

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
w zakresie proceduralnym:
1 Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3823965.
w zakresie merytorycznym:
1 Paweł Wołosiak - Inspektor w referacie PIGK tel. ( 091) 3821142

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2005-11-14 do godz. 09:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-10-27 09:13
NrKryteriumWaga
1Cena (koszt)90%
2. Skrócenie wymaganego terminu wykonania zamówienia10%
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-10-27 09:13
KAMIEŃ POMORSKI dnia: 2005-10-25
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-10-27 09:15

Adres

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968, REGON Urzędu: 000528356
NIP Gminy: 986-01-57-013, REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. <-- kliknij

Kontakt

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.